Privacyverklaring

Bezoek je deze website, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een workshop, training of coaching volgt of mij inhuurt als trainer voor in-company trajecten.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Ik gebruik ze om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

  • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief

Met deze partijen heb ik verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?

Via mijn site kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief of voor een ander product waarin je inzicht krijgt in (werk)stress of problemen met (werk)stress.
Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Cookies?

Het Bedrijf Margret Wantenaar gebruikt geen cookies.

Google analytics?

Ik heb er bewust voor gekozen deze website niet te koppelen aan google analytics.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

  • Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
  • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens voor mijn nieuwsbrieven, zolang je je niet uitschrijft.

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Het Bedrijf Margret Wantenaar neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
Neem contact met mij op als je gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, maar waarschijnlijk sneller.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.